piątek, 22 marca 2013

Pochodzenie miało znaczenie...

W dzisiejszych czasach szlachcicem może być  prawie każdy, zarówno adwokat,ksiądz czy nauczyciel jak i  zwykły robotnik...Często nie wiedząc nawet kim byli  nasi przodkowie i czego dokonali a śmiało można stwierdzić że dokonali rzeczy niezwykłych.
 Warto zaznaczyć "prawie",gdyż zgodnie z prawem w naszym kraju szlachectwo zostało zniesione w 1918 roku w  tzw. Konstytucji marcowej. Wszystkie tytuły,nobilitowania i wywody straciły swoją,można powiedzieć ważność. Odtąd prawie nikt nie miał prawa  nazywać się szlachcicem...Nie wolno było się posługiwać tytułami we wszelakich dokumentach, tytuły pozostały jedynie w pamięci ludzi,którzy z chęcią dowiadywali swojej szlachetności nie tylko z pochodzenia lecz takie z mężnego poświęcenia dla kraju.
Ciekawym przykładem jest znany bardzo wielu osobom ród Czartoryskich. Każdy coś o nim słyszał ale tak na prawdę mało kto wie czego dokonała ww. familia.
  


Polska szlachta w mundurach wojewódzkich w XVIII wieku

 Czartoryscy aktywnie działali na scenie politycznej. Po śmierci Augusta II Mocnego Familia opowiedziała się za ekskrólem Stanisławem Leszczyńskim. Jego przeciwnicy – pod Warszawą – obrali drugiego króla, Augusta III Sasa. Nastała wojna domowa, w którą włączyła się Rosja, stając po stronie Sasa. Po objęciu tronu przez Augusta III Familia pogodziła się z dworem królewskim, pełniąc na nim wpływową rolę. Po pewnym czasie zyskała poparcie wschodniej potencji. W 1744 przywódca Familii, Kazimierz Poniatowski zabił w pojedynku przywódcę opozycji Adama Tarłę. Czartoryscy oraz Rosja przygotowywali zamach stanu, przyśpieszony śmiercią Augusta III w 1763. Jako kandydata do korony desygnowano syna Augusta Czartoryskiego – Adama Kazimierza. Jednak cesarzowa Katarzyna II umieściła na tronie Stanisława Augusta Poniatowskiego. Część reform postulowanych przez Familię uchwalił sejm konwokacyjny
Współcześnie jedynymi potomkami księcia Adama Jerzego są książę Adam Karol Czartoryski i jego córka księżniczka Tamara Czartoryska, którzy żyją w Wielkiej Brytanii. Z kolei potomkowie księcia Konstantego Adama żyją do dnia dzisiejszego w Polsce i mają swoich przedstawicieli w Związku Szlachty Polskiej.


Podany wyżej przykład pokazuje jak wielkich rzeczy dokonywały rody szlacheckie na terenie RP. Warto dodać że szlachta byładzielona na przeróżne grupy, od szlachty zagrodowej (dysponującą niewielkimi zagrodami, która tak naprawde nie rózniła się niczym od zwykłych chłopów, poza kultywowaniem rodzinnej tradycji) po szlachtę arystokratyczną.
 Rody najstarsze, o genealogii sięgającej „niepamiętnych czasów” zwano „karmazynami” lub szlachtą karmazynową.

Mężczyzna pochodzący ze stanu szlacheckiego żeniąc się z chłopką tworzył dalej rodzinę szlachecka. Niestety kobieta szlachcianka wychodząc za mąż za chłopa traciła szlachectwo. Łączenie się szlachty z chłopstwem nie było wcale takie rzadkie szczególnie począwszy od XVIII w. na ziemiach Mazowsza i Lubelszczyzny,  gdzie było duże rozdrobnienie majątków ziemskich, a co za tym idzie dużo szlachty bardzo ubogiej (szaraczkowej, zaściankowej) Dość często szlachcic żenił się z bogatą chłopką (córką karczmarza, młynarza). On dostawał pieniądze, ona nobilitację.
 Pozbawienie tytułu szlacheckiego było zdarzeniem rzadkim. Dotykało  ono z reguły osób skazanych za przestępstwa.
Warto zaznaczyć że w każdej rodzinie znajdzie się linia szlacheckiego pochodzenia, nie ważne czy to drobna szlachta czy ta "ważniejsza". Najważniejsze że płynie w nas szlachecka krew. Nie powinniśmy o tym zapominać w codziennym życiu...Pamiętajmy że szlachcicem nie jest ten który pokazuje akty z wywodami szlacheckimi ale ten który swoją postawą życiową  ukazuje prawdziwe szlacheckie pochodzenie.
 Ciekawą instytucją zajmującą się pochodzeniem szlacheckim jest Związek Szlachty Polskiej zachęcam do poczytania... 


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza